Logotip Ajuntament de Barcelona

Logotip Unió Europea

Indicadors de comunicació

Totes les accions d’informació i publicitat que es duguin a terme en el marc de l’EDUSI Eix Besòs estan sotmeses a un mecanisme de seguiment basat en indicadors. Existeixen set activitats d’informació i comunicació definides: activitats i actes públics, difusió en mitjans de comunicació, publicacions realitzades, informació a través de pàgina web, informació a través de qualsevol tipus de cartelleria, instruccions emeses als participants als programes operatius i xarxes d’informació i publicitat.

Per avaluar el grau d’avanç de les activitats d’informació i comunicació, aquestes tenen associats una sèrie d’indicadors. Aquests indicadors es classifiquen en:

  • Indicadors de realització: que indiquen el nombre i tipus d’actuacions que s’han portat a la pràctica.
  • Indicadors de resultat: que avaluen els efectes directes de les actuacions d’informació i comunicació.

Informes de seguiment dels indicadors de comunicació de l’EDUSI Eix Besòs

Presentació Expressions d’interès

Oberta la convocatòria per presentar Expressions d’Interès per a ser avaluades dins el projecte EDUSI – Eix Besòs

Xarxa Metropolitana de Ciutats Edusi

Punt de trobada amb l’objectiu de millorar el coneixement i les sinèrgies dels diferents projectes que s’implementaran en l’àmbit metropolità: Santa Coloma de Gramenet, Sant Boi de Llobregat, Sabadell i Barcelona

Bústia Ètica i de Bon Govern

Canal de participació i col·laboració per enfortir la integritat del sector públic municipal, com a mitjà de prevenció de conflictes i per garantir la confidencialitat de les comunicacions i l’indemnitat del comunicador

Compartiu aquest contingut