Logotip Ajuntament de Barcelona

Logotip Unió Europea

Organització

Segons Decret d’Alcaldia de 28 de desembre de 2016 es nomena el Responsable Tècnic i de Comunicació de l’EDUSI. Així mateix, en data 27 d’abril i 18 d’octubre del 2018, es faculta al Gerent Municipal amb competències per resoldre administrativament les aprovacions d’operacions incloses en l’EDUSI i a la Segona Tinença d’Alcaldia per aprovar operacions en el cas que l’operació a aprovar no tingui garantida la separació de funcions.

Mitjançant aquesta designació el Responsable constitueix l’Oficina Gestora de l’EDUSI, la qual té independència funcional i executiva per tal de dur a terme les tasques associades a l’Organisme Intermedi Lleuger (Ajuntament de Barcelona).

D’aquesta manera es dóna compliment al principi de separació de funcions, pel qual l’Òrgan responsable de la selecció d’Operacions no duu a terme tasques vinculades a Operacions seleccionables.

Procediment per a l’avaluació, selecció i aprovació d’Operacions

Els possibles Executors (Àrees i Districtes de l’Ajuntament) presenten Expressions d’Interès on aporten informació i documentació per tal de poder optar a subvencionar els seus projectes (Operacions). També aportaran signats diferents models de compromisos que s’han establert per part de l’Organisme Intermedi (Autoritat de Gestió, Ministeri d’Hisenda i Funció Pública).

L’Oficina Gestora de l’EDUSI verifica si la documentació aportada és suficient com a pas previ a facilitar-la al Responsable.

El Gerent Municipal és l’Òrgan de Selecció, i avalua i escull quines Operacions seran incloses a l’EDUSI, que estan o seran aprovades per Comissió de Govern. Per garantir la publicitat i transparència en l’aprovació de les operacions, aquestes es faran públiques mitjançant la pàgina web de l’EDUSI, en l’apartat habilitat a tal efecte, i restaran incloses en el llistat d’operacions aprovades que emet el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.

S’ha previst que en els casos on no quedi totalment garantida la separació de funcions, sigui la Segona Tinença d’Alcaldia la que procedeixi a l’aprovació de l’Operació.

Les Àrees que presenten Expressions d’Interès reben un DECA (Document que Estableix les Condicions de l’Ajut), remesa pel Responsable Tècnic, on es recullen les obligacions i compromisos que assumeixen com a Beneficiaris i que obligatòriament hauran de retornar degudament signat a l’Oficina Gestora.

Descarrega el Manual de Procediments EDUSI Eix Besòs.

 

Presentació Expressions d’interès

Oberta la convocatòria per presentar Expressions d’Interès per a ser avaluades dins el projecte EDUSI – Eix Besòs

Xarxa Metropolitana de Ciutats Edusi

Punt de trobada amb l’objectiu de millorar el coneixement i les sinèrgies dels diferents projectes que s’implementaran en l’àmbit metropolità: Santa Coloma de Gramenet, Sant Boi de Llobregat, Sabadell i Barcelona

Bústia Ètica i de Bon Govern

Canal de participació i col·laboració per enfortir la integritat del sector públic municipal, com a mitjà de prevenció de conflictes i per garantir la confidencialitat de les comunicacions i l’indemnitat del comunicador

Compartiu aquest contingut