Aprovada la Bona Pràctica sobre la remodelació de l’eix cívic del carrer Caracas

3 de June de 2021

La detecció, anàlisi i transferència de Bones Pràctiques constitueix l’eix fonamental de totes les Estratègies de desenvolupament urbà sostenible i són una eina essencial per a la consecució dels objectius dels Fons Europeus.

En aquest cas, la bona pràctica sobre l’eix cívic del carrer Caracas ha estat aprovada per la Direcció General de Fons Europeus del Ministeri d’Hisenda, ja que compleix amb els criteris per a la identificació i selecció de Bones Pràctiques d’actuacions cofinançades:

La detecció, anàlisi i transferència de Bones Pràctiques constitueix l’eix fonamental de totes les Estratègies de desenvolupament urbà sostenible i són una eina essencial per a la consecució dels objectius dels Fons Europeus. En aquest cas, la bona pràctica sobre l’eix cívic del carrer Caracas ha estat aprovada per la Direcció General de Fons Europeus del Ministeri d’Hisenda, ja que compleix amb els criteris per a la identificació i selecció de Bones Pràctiques d’actuacions cofinançades:

  • Ha estat convenientment difosa entre els beneficiaris/es, beneficiaris/es potencials i el públic en general.
  • Incorpora elements innovadors.
  • Adequació dels resultats obtinguts als objectius establerts.
  • Contribució a la resolució d’un problema o feblesa detectada en l’àmbit territorial d’execució.
  • Alt grau de cobertura sobre la població a la qual va dirigida.
  • Consideració dels criteris horitzontals d’igualtat d’oportunitats i no discriminació, així com responsabilitat social i sostenibilitat ambiental.
  • Sinergies amb altres polítiques o instruments d’intervenció pública.

En concret, la bona pràctica consisteix en les actuacions de remodelació de l’eix cívic del carrer Caracas, permetent la integració i el vincle entre el teixit urbà i la zona del polígon, fent possible la convivència entre el dia a dia dels veïns i veïnes i l’activitat industrial, millorant la mobilitat interna i facilitant el trànsit a peu entre barris. A més, aquesta transformació ha recollit les demandes i expectatives dels ciutadans i ciutadanes que hi viuen i treballen, mitjançant un procés participatiu en diverses fases.

El resultat és un nou eix cívic on s’han col·locat passos semaforitzats entre els principals carrers per facilitar el creuament, noves zones d’estada per a propiciar un ús de l’espai públic més agradable, amb nou mobiliari, més il·luminació i nous parterres verds per tal de millorar la qualitat i la seguretat de l’espai públic.

En aquest sentit, s’ha elaborat un vídeo que es presentarà properament on es recull l’experiència de la reforma del carrer, amb imatges dels aspectes innovadors de l’actuació, entrevistes als responsables polítics i tècnics, intervencions tècniques de l’estudi d’arquitectura responsable del seu disseny i la descripció del procés participatiu per part del responsable del Pla de Barris

L’actuació té un pressupost total 1.875.000,00 € i el cofinançament de Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) és de 937.500,00 €. S’estima que l’operació tindrà impacte en l’àmbit d’actuació del terme municipal de Barcelona, concretament al Districte Sant Andreu i en una població de 15.105 (al barri de Bon Pastor amb 12.594 habitants i en el de Baró de viver amb 2.511 habitants ).

Totes les operacions de l’EDUSI – Eix Besòs tenen un cofinançament del 50% per part del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), en l’àmbit dels 10 barris de l’Eix Besòs (als Districte de Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí).

Per a més informació podeu consultar la pàgina web edusi.barcelona