Logotip Ajuntament de Barcelona

Logotip Unió Europea

Edusi a Barcelona

L’objectiu de l’estratègia és millorar els indicadors de desigualtat social i urbana dels barris de l’Eix Besòs, abastant la dimensió física i mediambiental, climàtica, demogràfica, social i econòmica. Transformant la frontera que representa la conca fluvial del Besòs en un eix vertebrador i un pol d’atracció que enforteixi el teixit urbà a les dues ribes del riu.

L’EDUSI, el període d’implementació del qual és entre l’1 de gener de 2014 i el 31 de desembre de 2020, amb la possibilitat de 3 anys de pròrroga, es basa en el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat i l’Estratègia Compartida per una ciutat més inclusiva. L’import total  subvencionable per a la implementació de l’Estratègia Dusi és de 30M€, amb un cofinançament per part del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) del 50%.

L’àmbit territorial de l’Eix Besòs està format pels barris de Ciutat Meridiana, Vallbona, Torre Baró, Roquetes i Trinitat Nova, del districte de Nou Barris; Trinitat Vella, Baró de Viver i Bon Pastor, del districte de Sant Andreu, i Verneda-La Pau i Maresme-Besós, del districte de Sant Martí. En aquest sentit, té un impacte a un total de 114.014 habitants de l’àmbit d’actuació, que suposen un 7,12% de la població total de Barcelona.

Per a la delimitació de l’àrea d’implementació s’ha realitzat un anàlisi dels indicadors (índex de renda, taxa d’atur, nivells d’abandonament escolar), analitzant el conjunt de l’àrea urbana per determinar problemes i reptes compartits.

Per a més informació:

Presentació Expressions d’interès

Oberta la convocatòria per presentar Expressions d’Interès per a ser avaluades dins el projecte EDUSI – Eix Besòs

Xarxa Metropolitana de Ciutats Edusi

Punt de trobada amb l’objectiu de millorar el coneixement i les sinèrgies dels diferents projectes que s’implementaran en l’àmbit metropolità: Santa Coloma de Gramenet, Sant Boi de Llobregat, Sabadell i Barcelona

Bústia Ètica i de Bon Govern

Canal de participació i col·laboració per enfortir la integritat del sector públic municipal, com a mitjà de prevenció de conflictes i per garantir la confidencialitat de les comunicacions i l’indemnitat del comunicador

Compartiu aquest contingut