Logotip Ajuntament de Barcelona

Logotip Unió Europea

Transparència

El marc jurídic 2014‐2020 exigeix als Estats membres l’elaboració de mesures de lluita contra el frau amb relació a la gestió dels fons de la Unió Europea.

Com a Beneficiari, l’Ajuntament de Barcelona ha hagut de realitzar un exercici inicial d’avaluació del risc del frau donat que és un requisit obligatori per a tots els Organismes implicats en la gestió de fons europeus. Existeixen 2 àrees principals en matèria de lluita contra el frau:

  1. Selecció de les Operacions
  2. Execució i verificació de les despeses a declarar

Per indicació de l’Organisme Intermedi no es permet que cap dels riscos contemplats sigui considerat inexistent o lleu, i per tant cal proposar mesures per a minimitzar-ne la probabilitat i l’efecte.

Addicionalment, es requereix que el Beneficiari implementi un Equip d’Avaluació i Seguiment de mesures antifrau, per tal de poder verificar si s’estan duent a terme les mesures previstes i si aquestes resulten eficaces. Donades les indicacions de l’Organisme Intermedi, l’Equip ha de tenir una determinada composició (pel seu àmbit de coneixement) i no perdre mai de vista la separació de funcions. És per això que s’han triat els següents perfils:

  1. Representants de la Intervenció de l’Ajuntament o persona en qui deleguin
  2. Responsable Tècnic de l’EDUSI
  3. Representants de l’Oficina per la Transparència i Bones Pràctiques o persona en qui deleguin

L’ Equip es reuneix bianualment i és el Responsable Tècnic l’encarregat de fer el seguiment i documentar les conclusions assolides.

Per a més informació pots consultar:

L’Ajuntament de Barcelona ha creat una Bústia Ètica de Bon Govern per enfortir la integritat del sector públic municipal, com a mitjà de prevenció de conflictes i per garantir la confidencialitat de les comunicacions i l’indemnitat del comunicador

Així mateix, com a mesura de prevenció antifrau, teniu a la vostra disposició la Bústia del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA).

Presentació Expressions d’interès

Oberta la convocatòria per presentar Expressions d’Interès per a ser avaluades dins el projecte EDUSI – Eix Besòs

Xarxa Metropolitana de Ciutats Edusi

Punt de trobada amb l’objectiu de millorar el coneixement i les sinèrgies dels diferents projectes que s’implementaran en l’àmbit metropolità: Santa Coloma de Gramenet, Sant Boi de Llobregat, Sabadell i Barcelona

Bústia Ètica i de Bon Govern

Canal de participació i col·laboració per enfortir la integritat del sector públic municipal, com a mitjà de prevenció de conflictes i per garantir la confidencialitat de les comunicacions i l’indemnitat del comunicador

Compartiu aquest contingut