Logotip Ajuntament de Barcelona

Logotip Unió Europea

Introducció

Una estratègia de desenvolupament urbà sostenible fa referència a la millora a llarg termini de les condicions socials, econòmiques i ambientals d’un àrea urbana concreta amb una visió transversal.

Europa és un dels continents més urbanitzats del món: més de 2/3 de la població viu en ciutats. Són precisament les ciutats les que exerceixen un paper fonamental com a motors de l’economia, com a llocs de connectivitat, creativitat i innovació i com a centres de serveis per als seus voltants. No obstant això, també són llocs on es concentren problemes com la desocupació, la segregació i la pobresa.

Cada vegada és més evident que els diferents reptes, econòmics, mediambientals, climàtics, demogràfics, socials als quals s’enfronten les zones urbanes estan interrelacionats i l’èxit del desenvolupament urbà solament pot aconseguir-se a través d’un enfocament integrat.

Una Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI) és, per tant, un document concret i sistemàtic, que s’elabora anticipadament per planificar i dirigir les actuacions previstes.

 • Té un caràcter estratègic, la qual cosa implica una reflexió a llarg termini.
 • Defineix prioritats, la qual cosa suposa una elecció i una jerarquització de reptes a abordar i d’objectius a aconseguir.
 • Així mateix té un component territorial, és a dir, es desenvolupa sobre un territori amb actuacions concretes.
 • I ha d’integrar les diferents visions sectorials: físiques, ambientals, urbanístiques, econòmiques, socials, etc.

Una Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat comprendrà els següents continguts:

 • Identificació inicial de problemes i reptes urbans
 • Anàlisi integrada: que abasti la dimensió física i mediambiental, climàtica, demogràfica, social i econòmica.
 • Diagnòstic i definició de resultats esperats
 • Delimitació de l’àmbit d’actuació
 • Pla d’Implementació: que comprendrà línies d’actuació, cronograma, pressupost i indicadors de productivitat
 • Participació ciutadana i dels Agents socials: tant en la fase de disseny com en la d’implantació
 • Capacitat Administrativa
 • Principis horitzontals i objectius transversals FEDER: igualtat entre homes i dones i no discriminació, desenvolupament sostenible, accessibilitat, atenció a canvi demogràfic, mitigació i adaptació al canvi climàtic.

Presentació Expressions d’interès

Oberta la convocatòria per presentar Expressions d’Interès per a ser avaluades dins el projecte EDUSI – Eix Besòs

Xarxa Metropolitana de Ciutats Edusi

Punt de trobada amb l’objectiu de millorar el coneixement i les sinèrgies dels diferents projectes que s’implementaran en l’àmbit metropolità: Santa Coloma de Gramenet, Sant Boi de Llobregat, Sabadell i Barcelona

Bústia Ètica i de Bon Govern

Canal de participació i col·laboració per enfortir la integritat del sector públic municipal, com a mitjà de prevenció de conflictes i per garantir la confidencialitat de les comunicacions i l’indemnitat del comunicador

Compartiu aquest contingut