Logotip Ajuntament de Barcelona

Logotip Unió Europea

Benvinguda Institucional

Un dels principals reptes al que s’enfronta des de fa anys Barcelona és aconseguir que el riu Besòs deixi de ser una frontera i s’acabi amb la vulnerabilitat social dels barris que l’envolten, garantint els mateixos drets i oportunitats per a tothom, equiparant l’accés als serveis municipals, per tal de millorar les condicions socials, econòmiques, urbanístiques i ambientals d’aquesta àrea urbana concreta.

Per assolir aquesta fita, l’Ajuntament de Barcelona treballa des de l’any 2016 amb una estratègia d’intervenció integral basada en el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat i l’Estratègia Compartida per una ciutat més inclusiva, amb la finalitat de millorar els indicadors de desigualtat, transformant el Besòs en un eix vertebrador que enforteixi el teixit urbà a les dues ribes del riu. Aquesta Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI) ha rebut per a la seva implementació un cofinançament del 50% del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Un total de 30 milions d’euros que es destinaran als 10 barris que toquen el riu Besòs de Collserola fins al Mar, amb el propòsit de generar més ocupació, més productivitat i més cohesió, alhora que garantiran un millor desenvolupament sostenible.

Els principals objectius de l’EDUSI-Eix Besòs són la millora en l’ús i l’accés a les tecnologies de la informació per equilibrar l’escletxa digital, la implementació de mesures de mobilitat sostenible que afavoreixin la connexió amb els teixits veïnals i la qualitat ambiental amb el pas a una economia baixa en carboni, la protecció de l’entorn i la promoció de l’eficiència dels recursos aprofitant el riu com espai lúdic, esportiu i d’intercanvi ciutadà, i la lluita contra la vulnerabilitat social reduint la taxa d’atur i els nivells d’abandonament escolar.

Totes aquestes accions reforçaran encara més altres actuacions i inversions que ja s’estan desenvolupant en l’àmbit de l’Eix Besòs, com el Pla de Barris o el B-MINCOME, un projecte pilot també de la Unió Europea inclòs dins el programa Urban Innovative Action, que testejarà l’eficiència i eficàcia de combinar un Suport Municipal d’Inclusió en forma d’ajut econòmic amb polítiques actives sociolaborals.

En definitiva, una estratègia que busca fer de Barcelona una ciutat més equitativa i més inclusiva, que sigui referent en la lluita contra les desigualtats socials i que tingui al riu Besós com a protagonista.

Presentació Expressions d’interès

Oberta la convocatòria per presentar Expressions d’Interès per a ser avaluades dins el projecte EDUSI – Eix Besòs

Xarxa Metropolitana de Ciutats Edusi

Punt de trobada amb l’objectiu de millorar el coneixement i les sinèrgies dels diferents projectes que s’implementaran en l’àmbit metropolità: Santa Coloma de Gramenet, Sant Boi de Llobregat, Sabadell i Barcelona

Bústia Ètica i de Bon Govern

Canal de participació i col·laboració per enfortir la integritat del sector públic municipal, com a mitjà de prevenció de conflictes i per garantir la confidencialitat de les comunicacions i l’indemnitat del comunicador

Compartiu aquest contingut