Logotip Ajuntament de Barcelona

Logotip Unió Europea

Fons europeus

La construcció d’un espai comú és una de les prioritats de la integració europea, des de la cohesió i convergència de les regions que componen Europa.

L’Estratègia UE 2020 defineix els objectius de la Política de Cohesió pel període 2014-2020. Es tracta d’una estratègia de creixement dirigida a aconseguir una economia intel·ligent, sostenible i integradora. Aquestes tres prioritats, que es reforcen mútuament, contribuiran a que la UE i els seus Estats membres generin alts nivells d’ocupació, productivitat i cohesió social.

A través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), del Fons Social Europeu (FSE) i del Fons de Cohesió (FC) (Espanya no percep Fons de Cohesió en 2014-2020), es perseguiran els següents objectius:

  • “Inversió en creixement i ocupació” el suport de tots els Fons i
  • “Cooperació territorial europea”, amb el suport del FEDER.

Els Fons del Marc Estratègic Comú (MEC)

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), el Fons Social Europeu (FSE), el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i el Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP) persegueixen objectius d’actuació complementaris, i la seva gestió està compartida entre els estats membres i la Comissió.

Són la principal font d’inversió a escala de la UE per ajudar els Estats membres a restablir i augmentar el creixement i garantir una recuperació que generi ocupació, alhora que garanteixen el desenvolupament sostenible, d’acord amb els objectius de l’estratègia Europa 2020.

El Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE) assigna objectius clars a aquests instruments. La Comissió considera que aquests objectius poden aconseguir-se de forma més eficaç si els cinc Fons estan millor coordinats a fi d’evitar solapaments i d’optimitzar les sinergies, si estan plenament integrats en la governança econòmica de la Unió Europea, i si contribueixen a la realització de l’estratègia Europa 2020, involucrant a les parts interessades nacionals, regionals i locals.

Per a més informació visiteu la pàgina web dels Fons Comunitaris

 

 

Presentació Expressions d’interès

Oberta la convocatòria per presentar Expressions d’Interès per a ser avaluades dins el projecte EDUSI – Eix Besòs

Xarxa Metropolitana de Ciutats Edusi

Punt de trobada amb l’objectiu de millorar el coneixement i les sinèrgies dels diferents projectes que s’implementaran en l’àmbit metropolità: Santa Coloma de Gramenet, Sant Boi de Llobregat, Sabadell i Barcelona

Bústia Ètica i de Bon Govern

Canal de participació i col·laboració per enfortir la integritat del sector públic municipal, com a mitjà de prevenció de conflictes i per garantir la confidencialitat de les comunicacions i l’indemnitat del comunicador

Compartiu aquest contingut