El Camí de Ronda del Rec Comtal y la memòria de l’aigua, actuació destacada de L’EDUSI Eix Besòs

30 de December de 2020

EDUSI. L'EDUSI preveu incloure actuacions de revaloració de l'espai fluvial i del patrimoni natural mitjançant mesures de desenvolupament urbà sostenible, que rebran el cofinançament del 50% mitjançant el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

En aquest sentit, es desenvoluparan actuacions que recuperin la visió i la memòria de l'aigua gràcies a la revalorització de l'espai públic i del Camí de Ronda del Rec Comtal, al seu pas per Trinitat Vella.

Tal i com vam avançar l’any passat, l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (EDUSI) preveu incloure actuacions de revaloració de l’espai fluvial i del patrimoni natural mitjançant mesures de desenvolupament urbà sostenible, que rebran el cofinançament del 50% mitjançant el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Concretament, l’operació preveu actuacions d’urbanització i paisatgístiques per recuperar l’entorn de Rec Comtal al seu pas per Trinitat Vella, aprofitant el valor d’aquesta instal·lació hídrica històrica de la ciutat, d’una singularitat excepcional, i aquells elements construïts amb relació a l’ús de l’aigua. Així doncs, se seguirà el Pla Director del Rec Comtal per definir els criteris en les intervencions en l’espai lliure de la zona d’influència i proximitat a la traça del Rec, així com el procés de transformació urbanística i de regeneració urbana que s’està iniciant a l’àmbit.

A més de les actuacions d’urbanització i paisatgístiques, es crearan nous usos en el Camí de Ronda, generant nous espais esportius a l’aire lliure i en zones verdes i accions de dinamització amb la clara voluntat de treballar la convivència, la inclusió i l’oci saludable, seguint els objectius fixats en el Pla de barris de Trinitat Vella, els criteris d’actuació de el Pla Director i els acords de la participació ciutadana.

L’actuació estarà inclosa dins l’Objectiu Temàtic “Conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos” (OT6) i la línia d’actuació “La memòria de l’aigua” (LA08), amb un import total de 3.276.000 €. A més, l’experiència serà considerada una Bona Pràctica d’actuació cofinançada per Fons Europeus del programa Operatiu 2014 – 2020.

L’execució de L’EDUSI – Eix Besòs avança, incorporant noves operacions en els 10 barris de l’Eix Besòs (als Districte de Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí) en el període 2014 – 2020, amb una inversió de 30 milions d’euros i el cofinançament del 50% per part del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).