Inici d’obres d’urbanització al sector Colorantes-Renfe

1 d'August de 2023

Els treballs consisteixen en l’obertura de tres nous carrers i està previst que finalitzin al març de 2025.

Els treballs consisteixen en l’obertura de tres nous carrers i està previst que finalitzin al març de 2025.

Les obres de la urbanització del sector Colorantes-Renfe, al districte de Sant Andreu, que començaran el dia 31 de juliol, permetran l’obertura de tres nous carrers: el vial lateral muntanya de l’Andana de l’Estació, el d’Estefania de Requesens i el de Valentí Iglesias, a més de l’execució de totes les xarxes de subministrament de serveis i urbanes. També es preveu la pavimentació, senyalització i jardineria de zones verdes i parterres, a més de la instal·lació de mobiliari urbà i de jocs infantils.

Dins de l’àmbit també quedarà compresa la zona d’interior d’illa dels futurs edificis, que es convertirà en un espai d’ús exclusiu per a vianants, amb camins interiors, zones d’estada i zona de jocs.

Al carrer Palomar, entre els carrers del vial lateral muntanya i Fernando Pessoa, i la vorera del costat mar del carrer Fernando Pessoa, entre els carrers Palomar i Estefania de Requesens, s’implantaran xarxes de servei i xarxes urbanes, així com elements de jardineria i mobiliari urbà. En aquests trams es crearà un carril bici segregat respecte a la vorera i separat de la calçada. D’altra banda, el carril bici del carrer Fernando Pessoa s’allargarà des d’Estefania de Requesens fins al carrer Joan Torras.

Finalment, es preveu la construcció d’un tram d’uns 220 m de túnel viari d’accés a la futura estació de La Sagrera del qual s’executarà només l’estructura i el drenatge del túnel, i quedaran per a una fase posterior paviments, instal·lacions i acabats.