L’avenç de l’EDUSI durant el 2020

30 de December de 2020

EDUSI. Malgrat l’aturada arrel de l’emergència sanitària de la COVID-19, al llarg del 2020 la planificació i execució de l’EDUSI ha anat avançant.

Malgrat l’aturada arrel de l’emergència sanitària de la COVID-19, al llarg del 2020 la planificació i execució de l’EDUSI ha anat avançant.

A principis d’any es va celebrar la reunió de la Xarxa Metropolitana de Ciutats EDUSI, que uneix les quatre ciutats catalanes que actualment estan desenvolupant l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat, amb cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER): Barcelona, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet i Sant Boi de Llobregat. La reunió va ser acollida per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb l’objectiu de millorar les sinèrgies dels diferents projectes que s’estan implementant en l’àmbit Metropolità.

L’Ajuntament de Barcelona també va participar en el Focus Grup organitzat per l’Observatori de Medi Ambient Urbà de Màlaga, per tal de recollir les opinions de diverses ciutats amb actuacions cofinançades pel FEDER i treballar la futura programació del període 2021 – 2027.

A nivell d’operacions cofinançades, ja s’ha justificat l’import de 2.976.000€ corresponents a l’operació “Reforç dels Serveis Socials als col·lectius en risc d’exclusió social”, que inclou la construcció, gestió i dinamització dels Casals de Barri de Trinitat Nova i de Torre Baró.

Actualment s’està treballant en la justificació de l’actuació relativa a la urbanització ja finalitzada de la Plaça de les Dones, al barri de Roquetes, i ja s’ha justificat l’import de 1.017.570,86 de les actuacions per la reforma i millora del Pont de Sarajevo, ambdues corresponents a l’operació “Disseny i implementació de mesures d’urbanització que redueixin el trànsit de vehicles privats i millorin la dedicació de l’espai públic a la mobilitat sostenible i la millora de la qualitat de vida”.

També s’ha justificat l’import de 1.875.000 corresponent al “Pla de mobilitat al polígon industrial i comercial”, que en aquest cas inclou la reforma del carrer Caracas al districte de Sant Andreu, per reforçar el seu paper com a “eix cívic” dels barris de Bon Pastor i Baró de Viver.

De cara al 2021, s’està treballant per incloure actuacions de remodelació del barri del Bon Pastor i actuacions de revaloració de l’espai fluvial i del patrimoni natural, mitjançant la recuperació de la memòria de l’aigua gràcies a la revalorització de l’espai públic i del Camí de Ronda del Rec Comtal, al seu pas per Trinitat Vella. També s’està estudiant l’encaix del Programa de Regeneració Urbana i els seus projectes al barri de Trinitat Vella i el Sud-Oest del Besòs, on es preveuen actuacions en l’edificació i en l’espai públic.

En l’àmbit de la comunicació, durant el 2021 es preveu l’edició dels Quaderns de bones pràctiques, un recull de llibrets amb informació sobre els projectes desenvolupats i cofinançats pel Fons FEDER que són considerats bones pràctiques, ja que incorporen elements innovadors en el seu disseny i execució. A més, es publicaran els vídeos sobre les bones pràctiques de la reforma i millora del Pont de Sarajevo, la urbanització de la Plaça de les Dones i la urbanització del Pont de Sarajevo, entre altres.

Així doncs, l’EDUSI Eix Besòs avança en els 10 barris de l’Eix Besòs (als Districte de Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí), on el conjunt d’actuacions tindran una inversió de 30 milions d’euros i el cofinançament del 50% per part del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Per a més informació podeu consultar la pàgina web edusi.barcelona