Seguiment de la comunicació del projecte EDUSI

30 de December de 2020

EDUSI. La comunicació dels Fons Europeus ha anat adquirint cada vegada una major rellevància, per tal d’incrementar la transparència i perquè la ciutadania estigui ben informada de quin és el paper que la Unió Europea

La comunicació dels Fons Europeus ha anat adquirint cada vegada una major rellevància, per tal d’incrementar la transparència en l’aplicació dels Fons en els diferents estats membres però també perquè la ciutadania estigui ben informada de quin és el paper que la Unió Europea juga en la millora de la seva qualitat de vida, per augmentar així el coneixement i l’afecció amb Europa

En aquest sentit, des de l’EDUSI – Eix Besòs s’ha treballat per comunicar adientment les operacions, principalment mitjançant la pàgina web https://edusi.barcelona i també amb l’edició d’un fulletó informatiu i un plafó explicatiu, que es pot visitar a la Casa de l’Aigua de Trinitat Nova. També es va organitzar una exposició sobre el projecte que es va poder veure durant la inauguració del Casal de barri de Trinitat Nova, on s’explicava el perquè de l’elecció de l’àmbit de l’Eix Besòs, els objectius del projecte i les línies d’actuació previstes, amb el corresponent cofinançament del 50% per part del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Per a cadascuna de les operacions realitzades s’ha realitzat la comunicació reglamentària obligatòria, ja sigui durant el procés de licitació o un cop acabat el projecte, mitjançant la col·locació d’una  placa o cartell permanent, visible per al públic, amb l’emblema europeu, el lema “Una manera de fer Europa” i la referència al fons FEDER.

Els avenços en el projecte EDUSI es comuniquen periòdicament mitjançant el newsletter de l’OBRA (Observatori de Barcelona per a la Rehabilitació Arquitectònica) i les notícies a la pàgina web de l’EDUSI. També s’han editat materials de difusió i articles promocionals de mida petita, com llibretes, bolígrafs, globus o gorres.

Cal destacar l’elaboració d’un vídeo de presentació sobre l’EDUSI, així com els vídeos que actualment s’estan preparant sobre les bones pràctiques de la reforma i millora del Pont de Sarajevo, la urbanització de la Plaça de les Dones i la urbanització de l’eix cívic del Carrer Caracas. En aquest sentit, l’any passat ja es va publicar un vídeo sobre la construcció, gestió i dinamització del Casal de Barri de Trinitat Nova, que es pot consultar a la pàgina web.

A més, s’està preparant l’edició dels Quaderns de bones pràctiques, un recull de llibrets amb informació sobre els projectes desenvolupats i cofinançats pel Fons FEDER que són considerats bones pràctiques, ja que incorporen elements innovadors en el seu disseny i execució.

Totes les accions d’informació i publicitat que es duen a terme en el marc de l’EDUSI Eix Besòs estan sotmeses a un mecanisme de seguiment basat en indicadors. Existeixen set activitats d’informació i comunicació definides: activitats i actes públics, difusió en mitjans de comunicació, publicacions realitzades, informació a través de pàgina web, informació a través de qualsevol tipus de cartelleria, instruccions emeses als participants als programes operatius i xarxes d’informació i publicitat.

Per a més informació podeu consultar la pàgina web edusi.barcelona