Logotip Ajuntament de Barcelona

Logotip Unió Europea

Disseny i implementació de mesures per a un model de mobilitat sostenible en la zona del Polígon del Bon Pastor i entorns

Desenvolupament de les actuacions necessàries per a la implementació d’un model de mobilitat sostenible (saludable i baix en carboni) en l’àmbit de l’Eix Besòs, i més concretament en la zona del Bon Pastor i entorns. Tindrà com a prioritat la qualitat de vida urbana i el benestar col·lectiu, fomentant la creació d’un espai públic confortable […]

Millora de l’accessibilitat i connectivitat en l’Eix Besòs mitjançant la creació i millora de la xarxa de carril bici

L’Operació a cofinançar té com a objectiu dur terme el conjunt d’actuacions en l’àmbit de l’Eix Besòs per aconseguir el desplegament total de la xarxa de carrils bici, de manera que la majoria de la població pugui disposar d’almenys un carril bici a 300 metres de distància del seu domicili.

Assistència tècnica per a la realització de tasques de publicitat, difusió, comunicació i participació dutes a terme per l’Oficina Gestora de l’EDUSI

L’objectiu de l’Operació és dur a terme el conjunt d’actuacions que permetin implementar des de l’Oficina Gestora de l’EDUSI totes aquelles tasques vinculades a la gestió de la comunicació, compliment en matèria de publicitat, difusió de les actuacions així com activitats de participació.

Assistència tècnica per a la realització de tasques d’implantació, gestió, control i seguiment portades a terme per part de l’Oficina Gestora de l’EDUSI

L’objectiu de l’Operació és dur a terme el conjunt d’actuacions que permetin implementar l’Oficina Gestora de l’EDUSI, aconseguint d’aquesta manera la millora de les activitats de gestió, control i seguiment.

Implantar mesures d’urbanització que redueixin el trànsit de vehicles privats i millorin la dedicació de l’espai públic a la mobilitat sostenible i la vida quotidiana

Una de les actuacions que s’inclouen dins l’operació és la reforma i millora del Pont de Sarajevo, responent a la voluntat de l’Ajuntament de Barcelona de millorar la connexió entre els barris de Trinitat Nova i Trinitat Vella, punt d’unió dels districtes de Nou Barris i Sant Andreu. Consisteix a convertir el pont prèviament existent […]

Actuacions per la construcció, gestió i dinamització del nou Casal de Barri de Trinitat Nova

L’Operació consisteix d’una banda en la construcció del nou Casal de barri de Trinitat Nova, un equipament sociocultural d’un total de 1.012 metres quadrats que se situa al costat de la Casa de l’Aigua i que pretén convertir-se en un nou espai públic com a punt de trobada i cívic, integrat en l’entorn; així com […]

Actuacions per la construcció, gestió i dinamització del Casal de Barri de Torre Baró

L’Operació consisteix en les actuacions necessàries per dur a terme aquest projecte de reforma i adaptació del local situat en la planta primera d’un edifici de recent construcció per destinar-lo al Casal de Barri, que comprèn també escola d’adults, espais destinats a l’associació de veïns i altres usos.

Compartiu aquest contingut