Logotip Ajuntament de Barcelona

Logotip Unió Europea

Disseny i implementació de mesures per a un model de mobilitat sostenible en la zona del Polígon del Bon Pastor i entorns

Desenvolupament de les actuacions necessàries per a la implementació d’un model de mobilitat sostenible (saludable i baix en carboni) en l’àmbit de l’Eix Besòs, i més concretament en la zona del Bon Pastor i entorns. Tindrà com a prioritat la qualitat de vida urbana i el benestar col·lectiu, fomentant la creació d’un espai públic confortable que afavoreixi la convivència ciutadana en l’entorn urbà, així com les mesures necessàries en matèria d’accessibilitat que garanteixin millores en la circulació i en el medi ambient.

Indicadors Productivitat

CO34 Reducció anual estimada de gasos d'efecte hivernacle (GEH)

Pressupost Subvencionable Estimat

1.875.000€

Subvenció FEDER estimada

937.500€

Termini execució

2016 - 2020

Operadors implicats

BIMSA, Districte Sant Andreu

Compartiu aquest contingut