Logotip Ajuntament de Barcelona

Logotip Unió Europea

Implantar mesures d’urbanització que redueixin el trànsit de vehicles privats i millorin la dedicació de l’espai públic a la mobilitat sostenible i la vida quotidiana

Una de les actuacions que s’inclouen dins l’operació és la reforma i millora del Pont de Sarajevo, responent a la voluntat de l’Ajuntament de Barcelona de millorar la connexió entre els barris de Trinitat Nova i Trinitat Vella, punt d’unió dels districtes de Nou Barris i Sant Andreu. Consisteix a convertir el pont prèviament existent (d’aspecte viari, més propi d’una carretera que d’un carrer urbà) en un Pont Verd de plataforma única per a ús prioritari de vianants, que permet la pacificació del trànsit viari i una connexió més amable entre els barris de Trinitat Vella i de Trinitat Nova, incorporant conceptes i criteris de sostenibilitat. A més, permet la connexió dels espais verds urbans dels dos barris i al mateix temps la connexió amb el Parc Natural de la Serra de Collserola.

Indicadors Resultat

R045C: Nombre de viatges en transport públic urbà en ciutats que compten amb estratègies de desenvolupament urbà integrat seleccionades (núm. viatges / any)

R045D: Consum d'energia final per l'edificació, infraestructures i serveis públics en àrees urbanes que compten amb estratègies de desenvolupament urbà seleccionades (ktep)

Indicadors Productivitat

C034. Reducció anual estimada de gasos amb efecte d'hivernacle (GEI).

Pressupost Subvencionable Estimat

2.325.000€

Subvenció FEDER estimada

1.162.500€

Termini execució

2017 - 2019

Operadors implicats

BIMSA, Districte Nou Barris, Districte Sant Andreu

Compartiu aquest contingut