Logotip Ajuntament de Barcelona

Logotip Unió Europea

Millora de l’accessibilitat i connectivitat en l’Eix Besòs mitjançant la creació i millora de la xarxa de carril bici

L’Operació a cofinançar té com a objectiu dur terme el conjunt d’actuacions en l’àmbit de l’Eix Besòs per aconseguir el desplegament total de la xarxa de carrils bici, de manera que la majoria de la població pugui disposar d’almenys un carril bici a 300 metres de distància del seu domicili.

Indicadors Productivitat

CO34 Reducció anual estimada de gasos d'efecte hivernacle (GEH)

Pressupost Subvencionable Estimat

3.000.000€

Subvenció FEDER estimada

1.500.000€

Termini execució

2016 - 2023

Operadors implicats

BIMSA, Districte Nou Barris, Districte Sant Andreu, Districte Sant Martí

Compartiu aquest contingut