Logotip Ajuntament de Barcelona

Logotip Unió Europea

Agenda Besòs

L’Agenda Besòs té com a finalitat definir una estratègia d ́acció compartida i consensuada entre els cinc municipis que pertanyen a l’Eix Besòs. L’Agenda es concreta en tres pilars que, alhora, estructuren els treballs que s’han desenvolupat fins ara:

  • La visió estratègica: La definició d’uns objectius i unes línies estratègiques a partir de l’elaboració d’una diagnosi transversal del territori.
  • El pla d’acció: La concreció de les línies estratègiques en un conjunt de projectes i actuacions que s’implementen en diferents escales d’intervenció amb una priorització segons criteris temporals, pressupostaris i de retorn social.
  • La governança: La configuració d’una governança basada en la col·laboració entre els municipis de l’Eix Besos i amb els agents del territori que enforteixi el Consorci del Besòs amb nous marcs i espais de cooperació

Pots consultar tota la documentació a la pàgina web de l’Agenda Besòs

Compartiu aquest contingut