Logotip Ajuntament de Barcelona

Logotip Unió Europea

Programa de Regeneració Urbana

El Programa de Regeneració Urbana de Barcelona és una estratègia global, unitària i multidisciplinària d’actuacions que afecten tant edificis com teixits urbans, quan existeixin situacions d’insuficiència o degradació dels requisits bàsics de funcionalitat, seguretat i habitabilitatde les edificacions, i tenen caràcter integrat en articular-hi mesures socials, ambientals i econòmiques.

Així doncs, l’Ajuntament de Barcelona a través de l’Institut Municipal d’Urbanisme (IMU) vol aconseguir un desenvolupament urbà que transcendeixi les consideracions habituals de la rehabilitació integral (millores en habitabilitat, accessibilitat i eficiència energètica) en donar solucions específiques per promoure la inclusió, l’ús eficient dels recursos, la mitigació i adaptació del canvi climàtic i la resiliència.

Podeu consultar els diferents projectes que s’estan desenvolupant a:

Web del Programa de Regeneració Urbana

Compartiu aquest contingut