Logotip Ajuntament de Barcelona

Logotip Unió Europea

Xarxa Metropolitana de Ciutats Edusi

Les estratègies presentades per les ciutats de Barcelona i Santa Coloma de Gramenet (en primera convocatòria) i les de Sant Boi de Llobregat i Sabadell (en segona convocatòria) han estat seleccionades per rebre l’ajut per a la implementació de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat. En aquest context, i amb l’objectiu de millorar el coneixement i les sinèrgies dels diferents projectes que s’implementaran en l’àmbit Metropolità, s’ha cregut convenient iniciar un punt de trobada per constituir la Xarxa Metropolitana de Barcelona Ciutats EDUSI. Aquesta xarxa ajudarà a:

  • Compartir experiències tant en el camp de la gestió com dels continguts dels projectes a realitzar de les diferents ciutats
  • Generar dinàmiques de treball col·laboratives en les actuacions d’àmbit metropolità per tal de construir bones pràctiques de governança local
  • Realitzar actuacions conjuntes de comunicació que ajudin a optimitzar recursos

Podeu consultar els projectes de la resta de ciutats de la Xarxa Metropolitana de Ciutats EDUSI:

 

Trobades de la Xarxa Metropolitana de ciutats EDUSI

1a Reunió de Constitució de la Xarxa. 26 d’Octubre de 2017, Barcelona
Acta de la sessió

2a Reunió de Seguiment de la Xarxa. 2 de febrer de 2018, Barcelona
Acta de la sessió

3a Reunió de Seguiment de la Xarxa. 5 de març del 2018, Sant Boi de Llobregat
Acta de la sessió

4a Reunió de Seguiment de la Xarxa. 11 de maig de 2018, Sabadell
Acta de la sessió

5a Reunió de Seguiment de la Xarxa. 16 de juliol de 2018, Santa Coloma de Gramenet
Acta de la sessió

6a Reunió de Seguiment de la Xarxa. 03 de desembre de 2018, Barcelona
Acta de la sessió

7a Reunió de Seguiment de la Xarxa. 22 de març de 2019, Sant Boi de Llobregat

8a Reunió de Seguiment de la Xarxa. 18 de juliol de 2019, Sabadell

 

 

Compartiu aquest contingut