Logotip Ajuntament de Barcelona

Logotip Unió Europea

Llei de barris

La Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, coneguda com la Llei de Barris, va néixer amb l’objectiu de donar resposta a aquelles àrees o barris de determinats municipis que per raons històriques presenten importants problemes socials i urbanístics de naturalesa diversa, i de dinamitzar econòmicament les àrees amb més necessitats, cohesionar-les socialment i millorar la qualitat de vida de la ciutadania.

Plans d’Intervenció Integral en l’àmbit de l’Eix Besòs

Roquetes – 2004
– Projecte presentat
Memòria de tancament

Trinitat Vella – 2006
Projecte presentat
– Memòria de tancament

Torre Baró – Ciutat Meridiana – 2006
– Projecte presentat
Memòria de tancament

Besòs – Maresme – 2008
– Projecte presentat
Memòria de tancament

Bon Pastor – Baró de Viver – 2009
Projecte presentat
– Memòria de tancament (en elaboració)

Plans d’Intervenció Integral fora de l’àmbit de l’Eix Besòs

Santa Caterina – Sant Pere – 2004
– Projecte presentat
Memòria de tancament

Poble-Sec – 2005
Projecte presentat
– Memòria de tancament

La Bordeta – 2007
– Projecte presentat
– Memòria de tancament

El Coll – 2007
– Projecte presentat
– Memòria de tancament

La Barceloneta- 2008
Projecte presentat
Memòria tancament

Raval-Sud – 2010
Projecte presentat

La Vinya – Can CLos – Plus Ultra – 2010
– Projecte presentat 
Memòria tancament

Compartiu aquest contingut